Nowy Centralny Rejestr Medyczny już działa! Sprawdź, co się zmienia
Od dziś uruchomiony zostaje Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. To przełomowy moment dla branży medycznej, który zapewnia większą przejrzystość i bezpieczeństwo pacjentów. Zobacz, co to oznacza dla pracowników sektora zdrowia i jakie kroki należy podjąć, by znaleźć się w rejestrze.
  1. Uruchomienie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego oznacza nowy etap w zarządzaniu kadrą medyczną.
  2. Rejestr został stworzony przez Centrum e-Zdrowia we współpracy z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.
  3. Wniosek o wpis do rejestru można składać od 26 marca 2024 roku, wyłącznie przez dedykowany system teleinformatyczny.
  4. Logowanie do systemu możliwe jest m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, co ułatwia proces zgłoszeniowy.

Z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji na temat nowego rejestru, warto podkreślić, że jego celem jest usprawnienie systemu zdrowia poprzez zapewnienie pacjentom dostępu do wiarygodnych informacji o uprawnieniach medycznych pracowników sektora. Wprowadzenie takiego narzędzia to krok naprzód w budowaniu zaufania między pacjentami a profesjonalistami medycznymi.

Rejestracja w nowym systemie dotyczy szerokiego grona zawodów medycznych. Jest to ważny krok dla każdego, kto pragnie kontynuować swoją karierę w branży zdrowia na terenie naszego kraju. Procedura zgłoszeniowa została maksymalnie uproszczona i zautomatyzowana, co jest odpowiedzią na potrzeby szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków pracy w sektorze medycznym.

Dostęp do systemu, który znajduje się pod adresem rizm.ezdrowie.gov.pl, wymaga zalogowania się za pomocą Profilu Zaufanego. To nowoczesne rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo danych i sprawność procesu. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Wydziału Polityki Społecznej.

Wprowadzenie Centralnego Rejestru jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczne dotyczące transparentności w sektorze zdrowia. Dzięki niemu każdy pacjent będzie mógł łatwiej zweryfikować uprawnienia osób, które świadczą usługi medyczne. To duża zmiana, która wpłynie na podniesienie standardów w polskim systemie zdrowia.


Na podstawie: Urząd Wojewódzki w Białymstoku