Ponad 484 tys. zł na wsparcie dla OSP w powiecie - nowe inwestycje w bezpieczeństwo
W obliczu wyzwań, przed jakimi stają ochotnicze straże pożarne, nasz powiat nie pozostaje obojętny. Wspierając ich nieocenioną służbę dla społeczności, Powiat Białostocki przekazał promesy na zakup sprzętu, odzieży ochronnej i remonty remiz. To gest, który podkreśla, jak ważną rolę pełnią strażacy ochotnicy w naszym życiu codziennym.
  1. Powiat Białostocki przekazał dotacje 49 jednostkom OSP na sumę ponad 484 tys. zł.
  2. Środki zostaną wykorzystane m.in. na zakup odzieży ochronnej, drobnego sprzętu i remonty w remizach.
  3. Uroczystość wręczenia promes odbyła się na placu przed strażnicą OSP w Choroszczy, w dniu 26 marca 2024 r.
  4. Władze podkreślają, że każda złotówka zainwestowana w OSP, to inwestycja, która zwraca się wielokrotnie.

W ramach uroczystego wydarzenia, które miało miejsce na placu przed strażnicą OSP w Choroszczy, przedstawiciele władz Powiatu Białostockiego wręczyli promesy na wsparcie materialne dla ochotniczych straży pożarnych. Jest to wyraz uznania dla ich codziennej, heroicznej pracy i poświęcenia na rzecz bezpieczeństwa i dobra wspólnoty.

Starosta Jan Bolesław Perkowski zaznaczył, że wsparcie finansowe jest wyższe niż w ubiegłym roku, zapewniając jednocześnie, że nie ma to związku z nadchodzącymi wyborami. Wicestarosta Roman Czepe dodał, że przyznane dotacje, choć nie pokrywają w całości wnioskowanych kwot, są efektywnie wykorzystywane przez jednostki OSP. Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziński, podkreślił wartość inwestycji w OSP, wskazując na ich ogromny zwrot społeczny.

Druh Jan Gradkowski poruszył kwestię niemożliwości skwantyfikowania wartości ludzkiego życia i zdrowia, które są codziennie ratowane przez strażaków ochotników. Adam Backiel, były powiatowy radny, wyraził życzenie, aby strażacy ochotnicy zawsze bezpiecznie wracali z każdej akcji.

Starosta Perkowski przypomniał, że w okresie ostatnich czterech lat, powiat przeznaczył na wsparcie OSP blisko 2 mln zł, co świadczy o stałej trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. Dzięki tym środkom, strażacy ochotnicy mogą jeszcze skuteczniej służyć społeczności, będąc jej nieodłączną częścią - prawdziwą "solą tej ziemi".


Na podstawie: Powiat Białostocki