Urząd Miejski w Białymstoku: 23 mln zł na inkubację startupów w Parku Naukowo-Technologicznym
Nowa era innowacji i przedsiębiorczości rozpoczyna się w naszym mieście za sprawą projektu "Hub of Talents 3", który otrzymał znaczące dofinansowanie. Inicjatywa ta, skierowana do ambitnych startupowców, ma na celu przekształcenie lokalnej sceny biznesowej w inkubator nowoczesnych pomysłów i technologii.
  1. Projekt "Hub of Talents 3" otrzymuje ponad 22 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.
  2. W ramach inicjatywy powstaną co najmniej 150 innowacyjnych startupów technologicznych.
  3. Partnerami projektu są m.in. Politechnika Białostocka oraz Łomżyński Park Przemysłowy.
  4. Oferowane wsparcie obejmuje m.in. usługi podstawowe, specjalistyczne oraz granty na rozwój.

W naszej społeczności zawsze istniało pragnienie stworzenia idealnego ekosystemu dla przedsiębiorców, który sprzyjałby innowacjom i pomysłowości. Teraz, dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ten cel wydaje się być bliżej realizacji niż kiedykolwiek wcześniej. Projekt "Hub of Talents 3", realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ma za zadanie zapewnienie nie tylko finansowego wsparcia, ale także kompleksowej pomocy dla młodych firm technologicznych.

W ramach projektu przewidziano szereg działań mających na celu wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć. Uczestnicy mogą liczyć na dostęp do powierzchni biurowej, a także na wsparcie prawne, księgowe i marketingowe. Dodatkowo, na starcie otrzymają grant w wysokości 60 tys. zł, który pozwoli na rozwój ich pomysłów. To nie tylko szansa dla poszczególnych startupów, ale i impuls do wzrostu gospodarczego dla całego regionu.

Prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski, podkreślił znaczenie projektu dla lokalnej wspólnoty:

– Dzięki tym pieniądzom powstaną nowe i innowacyjne przedsiębiorstwa. Białostoczanki i białostoczanie będą mogli rozwinąć tu skrzydła, zostać w Białymstoku, a później dbać o rozwój swoich nowych firm. To krok w kierunku nie tylko zatrzymania młodych ludzi w mieście, ale też w rozwój przedsiębiorczości tej najlepszej, innowacyjnej.

W obliczu globalnej konkurencji i wyzwań ekonomicznych, inicjatywy takie jak "Hub of Talents 3" są kluczowe dla stymulowania lokalnego rynku pracy poprzez tworzenie wysokopłatnych, specjalistycznych miejsc pracy. To inwestycja w przyszłość, która ma szansę przekształcić nasze miasto w ważny ośrodek innowacji na mapie Polski i Europy.


Według informacji z: Urząd Miejski w Białymstoku