Nowi konsultanci wojewódzcy w dziedzinie zdrowia powołani przez wojewodę Brzozowskiego
W naszej wspólnocie następuje kolejny rozdział w dziedzinie opieki zdrowotnej, a jego bohaterami są doświadczeni lekarze, którzy przez najbliższe pięć lat będą nieść wysokiej jakości wsparcie i doradztwo w trzech kluczowych obszarach medycyny. To moment, który pokazuje nie tylko ciągłość, ale i rozwój lokalnego systemu zdrowia.
  1. Dr hab. n. med. Adam Lemancewicz, kierownik Kliniki Perinatologii i Położnictwa, ponownie zostaje konsultantem wojewódzkim ds. perinatologii.
  2. Dr n. med. Leszek Kozłowski, specjalista chirurgii onkologicznej, kontynuuje swoją misję jako konsultant w tej dziedzinie.
  3. Lek. med. Dariusz Jacek Średziński, związany z krwiolecznictwem, po raz kolejny pełni funkcję konsultanta ds. transfuzjologii klinicznej.
  4. Ich rola obejmuje opiniowanie, doradzanie oraz nadzór nad szkoleniem specjalizacyjnym i doskonaleniem zawodowym lekarzy.

9 kwietnia to data, która na nowo potwierdziła zaangażowanie trzech znanych i szanowanych w naszej społeczności lekarzy. Wojewoda Jacek Brzozowski wręczył im oficjalne powołania na kolejne pięcioletnie kadencje. To ważny krok w zapewnieniu ciągłości i jakości opieki zdrowotnej w naszym regionie.

Dr hab. n. med. Adam Lemancewicz, uznany ekspert w dziedzinie perinatologii oraz położnictwa i ginekologii, jest postacią, którą wielu młodych rodziców zna i ceni. Jego praca na rzecz poprawy zdrowia matek i noworodków to nie tylko codzienna praktyka lekarska, ale także bogaty dorobek naukowy i szereg szkoleń, które prowadzi zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Podobne zaangażowanie wykazuje także dr n. med. Leszek Kozłowski, który jako konsultant ds. chirurgii onkologicznej, przyczynia się do walki z nowotworami. Jego praca w Pododdziale Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie stanowi istotne wsparcie dla pacjentów w trudnych momentach ich życia. Jego wkład w rozwój chirurgii onkologicznej został wielokrotnie nagrodzony i doceniony przez środowisko medyczne.

Natomiast lek. med. Dariusz Jacek Średziński, z jego bogatym doświadczeniem w dziedzinie krwiolecznictwa i krwiodawstwa, kontynuuje pracę na rzecz ratowania życia i zdrowia pacjentów. Jego działalność w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz zaangażowanie w Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów są kluczem do rozwoju tych ważnych obszarów medycyny.

Zadania stawiane przed konsultantami w ochronie zdrowia są ogromne, ale dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, możemy być pewni, że opieka medyczna w naszym regionie stoi na najwyższym poziomie. Ich rola w opiniowaniu, doradzaniu i nadzorowaniu merytorycznej strony edukacji i szkolenia przyszłych pokoleń lekarzy jest nieoceniona.


Według informacji z: Podlaski Urząd Wojewódzki