Kolejny etap przebudowy drogi Tykocin – Złotoria zatwierdzony
Kolejny etap modernizacji drogi powiatowej Tykocin – Złotoria stał się faktem. W Starostwie Powiatowym podpisano umowę na realizację IV etapu przebudowy, co oznacza, że mieszkańcy oraz turyści mogą spodziewać się nowego odcinka już w marcu 2025 roku.
  1. Podpisanie umowy dotyczącej IV etapu przebudowy drogi Tykocin – Złotoria
  2. Inwestycja obejmuje odcinek od wsi Dobki do Siekierek
  3. Koszt projektu wynosi blisko 2,5 mln zł
  4. Planowane zakończenie prac: marzec 2025 roku

Przebudowa drogi powiatowej Tykocin – Złotoria wkracza w czwarty etap. Umowa na realizację tej części inwestycji została podpisana w Starostwie Powiatowym, a dokument parafowali przedstawiciele Powiatu Białostockiego: starosta Jan B. Perkowski, wicestarosta Roman Czepe oraz członek zarządu Zdzisław Łukaszewicz. Ze strony wykonawcy, firmy Trakt, podpisy złożyli Prezes Mariusz Sikorski i Irena Grodzka z zarządu firmy.

Przedsięwzięcie, które obejmuje odcinek o długości około kilometra, rozciąga się od wsi Dobki do Siekierek. Droga ta jest istotna nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla turystów odwiedzających te tereny. Inwestycja, której koszt wynosi blisko 2,5 mln zł, w większości finansowana jest z budżetu państwa. Resztę środków zapewniają Powiat Białostocki i Gmina Tykocin.

Wykonawca zobowiązał się do ukończenia prac w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że nową, ulepszoną drogą kierowcy będą mogli korzystać już w marcu 2025 roku. Dzięki tej modernizacji poprawi się komfort i bezpieczeństwo podróży na tym odcinku, co jest istotne zwłaszcza w kontekście rosnącego ruchu turystycznego w regionie.

Podpisanie umowy to kolejny krok w długofalowym planie modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie. Jak podkreślają władze Powiatu Białostockiego, takie inwestycje są kluczowe dla rozwoju regionu, zwiększając jego atrakcyjność zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Białymstoku