Kontynuacja projektu
Miasto realizuje kolejny etap projektu „Siła Seniora II”, który ma na celu aktywizację osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Dzięki współpracy z Białostocką Radą Seniorów oraz wsparciu finansowemu z budżetu województwa podlaskiego, seniorzy z Białegostoku mogą liczyć na różnorodne formy wsparcia i integracji.

Kontynuacja projektu „Siła Seniora II” - wsparcie dla starszych mieszkańców

W ramach kontynuacji projektu „Siła Seniora II”, miasto otrzymało 35 tys. zł na działania mające na celu poprawę jakości życia starszych mieszkańców. Projekt, realizowany we współpracy z Białostocką Radą Seniorów, skupia się na ograniczeniu wykluczenia społeczno-kulturalnego oraz na polepszeniu poczucia współuczestnictwa w życiu społecznym.

Trzy filary projektu: edukacja cyfrowa, spacery tematyczne i wykłady

Projekt obejmuje trzy główne działania tematyczne. Pierwszym z nich jest edukacja cyfrowa, która ma na celu nauczenie seniorów podstaw obsługi sprzętu teleinformatycznego. Porady udzielane są zarówno stacjonarnie, jak i telefonicznie, obejmując m.in. pomoc w umówieniu wizyty w urzędzie czy założenie konta e-mail.

Drugim filarem są spacery tematyczne po mieście, które odbywają się w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień). Dzięki nim seniorzy mają okazję lepiej poznać swoje miasto i jego historię. Trzecim elementem są wykłady edukacyjne, które odbywają się w sezonie jesienno-zimowym. Tematyka wykładów obejmuje bezpieczeństwo, dietetykę, kosmetologię oraz zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chorób wieku starszego i psychogeriatrii.

Edukacja cyfrowa dla seniorów - praktyczne wsparcie

Od teraz seniorzy powyżej 60 roku życia mogą korzystać z porad cyfrowych w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3. Punkt porad jest otwarty dwa razy w tygodniu: we wtorki od godz. 13.00 do 15.00 oraz w czwartki od godz. 13.00 do 16.00. Porady obejmują doraźną pomoc w obsłudze sprzętu oraz instruktaż z zakresu podstawowej wiedzy teleinformatycznej, bez konieczności podawania wrażliwych danych.

W przypadku braku możliwości przyniesienia własnego sprzętu, seniorzy mogą skorzystać z urządzeń dostępnych w punkcie porad. Ta inicjatywa ma na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności starszych mieszkańców miasta.

Jak uzyskać więcej informacji?

Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu „Siła Seniora II” można uzyskać w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 oraz na stronie internetowej i profilu Centrum Aktywności Społecznej na Facebooku. Dzięki temu seniorzy mogą być na bieżąco z oferowanymi formami wsparcia i aktywności.


Na podst. Urząd Miejski w Białymstoku