Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie (11.04.2019 r.) w sprawie pieniędzy na roboty publiczne. Wzięli w nim udział starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, włodarze i przedstawiciele wszystkich gmin powiatu białostockiego. W sumie PUP ma do podziału 600 tys. zł. Oferta przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 3 latach nie były zatrudnione przez gminy przy pracach interwencyjnych. „Chodzi o wyciągnięcie z bezrobocia osób, które od dłuższego czasu korzystają z pomocy społecznej” – mówiła na spotkaniu dyrektor PUP Dorota Kolenda. Okres zatrudnienia wyniesie 9 miesięcy. Szczegóły można uzyskać bezpośrednio w Urzędach Gmin.