Sporym zainteresowaniem cieszyła się akcja pn. "Zdrowy styl życia podstawą walki z cukrzycą” w Łapach. Zorganizował ją Szpital Powiatowy. W niedzielę (12.05.2019 r.) do Poradni SP ZOZ przy ul. Piaskowej 9 zgłosiło się 51 osób, z czego 2/3 stanowiły kobiety.

Podczas kilkugodzinnej akcji mieszkańcy mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań: analizy składu masy ciała na specjalistycznym sprzęcie i konsultacji wyników z dietetykiem szpitalnym. Ponadto pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.
Największym zainteresowaniem cieszyło się badanie masy ciała.

Akcja była zorganizowana w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.