Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Wynagrodzenia, podatki czy składki ZUS są priorytetowymi płatnościami firm. Są to pierwsze w kolejności płatności, które polskie firmy muszą płacić. Przedsiębiorcy są jednak zdania, że płatnościami, które można odsunąć w czasie i zapłacić w drugiej kolejności, są faktury wystawiane przez kontrahentów. Takie badanie przeprowadził Kerall Reserach na zlecenie Krajowego Rejestru Długów.

Z tego badania wynika, że 61% przedsiębiorców opóźnia płatności wobec swoich kontrahentów. 48% jednak zapewnia, że zdarza się to rzadki. Niecały 1% przedsiębiorstw twierdzi, że są to regularne działania. Trzecie miejsce zajmują podatki gminne oraz duże kredyty firmowe. Mniej istotne również są opłaty eksploatacyjne takie jak czynsz, prąd, gaz czy telefon. Przedsiębiorcy twierdzą również, że na dalszą pozycję można przesunąć raty leasingowe.

Najpierw pracownik, później kontrahent

Konto firmy nie zawsze jest pełne, więc zdarzają się sytuacje, kiedy to przedsiębiorcy muszą decydować komu chcą zapłacić. W pierwszej kolejności występują pracownicy. Przedsiębiorcy są tego zdania ze względu na to, że od tego czy pracownicy otrzymają swoje pieniądze, zależy funkcjonowanie firmy. Niektórzy twierdzą również, że trzeba tak robić, ponieważ taka jest polityka firmy. Jeszcze inni płacą najpierw pracownikom, ponieważ obawiają się przed karami i negatywnymi konsekwencjami. Możemy więc stwierdzić, że pracownicy to najcenniejsze aktywo w polskiej gospodarce.

 Priorytetowe płatności firm

Pomimo takiego podejścia, przedsiębiorcy często w ostatniej kolejności wypłacają takie dodatkowe świadczenia jak premie, nagrody oraz podwyżki.

Drugi w kolejce jest urząd skarbowy

Na drugim miejscu u przedsiębiorców plasują się podatki należne Skarbowi Państwa. Większość założycieli firm tak postępuje, ponieważ “taka jest polityka firmy”. Niektórzy motywują się czymś innym. Twierdzą oni, że opóźnienie opłat do Skarbu Państwa są zbyt niewygodne. Tłumaczą to oni tym, że z kontrahentami można się dogadać, natomiast z urzędem skarbowym już nie. Jeśli szukasz dobrego doradcy podatkowego na terenie Śląska, polecamy spojrzeć na ofertę https://podatki-katowice.pl/uslugi/doradztwo-podatkowe

Zaskakujące jest więc to, że zobowiązania, które można przesunąć na najpóźniejszy termin są faktury wystawione przez strategicznych kontrahentów i dostawców. Według badania, aż 30% przedsiębiorstw odkłada tą płatność na liście.

Faktoring

Niepokoić więc powinien nas fakt, że tak wielu kluczowych kontrahentów nie jest opłacanych przez przedsiębiorców w pierwszej kolejności. Według badań ponad 80% klientów pomimo wykonanej pracy musi czekać na pieniądze, które im się należą. Kontrahenci prowadzący swoją firmę mają więc dwie opcje. Albo postarają się awansować na liście priorytetów płatności u odbiorców, co może być bardzo trudne, albo uzyskać wsparcie finansowe, które pozwoli im kontynuować działalność. Faktoring więc wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem. Możemy otrzymać pieniądze od ręki, bez zbędnych formalności. Dzięki takim środkom możemy je przeznaczyć na bieżącą działalność i rozwój, bez konieczności długiego oczekiwania na płatność.

Podsumowując

Wielu przedsiębiorców ma swoje własne listy priorytetowych płatności w swoim przedsiębiorcy. Tłumaczą się oni tym, że taka jest polityka firmy, albo od tego zależy funkcjonowanie przedsiębiorcy. Zważywszy na to, że konta firm nie zawsze są pełne, takie działania muszą niestety występować. Dlatego warto zabezpieczyć się, przed przeciągającymi się płatnościami od strony przedsiębiorców.