Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Ogłoszenie o naborze do służby


Artykuły promocyjne

KWPSP Białystok:  								Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach