Po raz kolejny prezydent Białegostoku przyznał studentom Politechniki Białostockiej nagrody za prace dyplomowe, których tematem były problemy przestrzenne naszego miasta. Dziś (2 grudnia) podczas święta PB w imieniu prezydenta jego zastępca, Adam Musiuk, gratulował nagrodzonym.

Tradycyjnie już studenci Politechniki Białostockiej (Wydziału i kierunku Architektura oraz Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku kierunków: Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna) zostali docenieni przez Miasto za najciekawsze prace dyplomowe.

W tym roku nagrodzono 6 prac i wyróżniono 2 prace studentów z Wydziału Architektury. Laureaci otrzymają od 1 tys. do 4 tys. zł. Doceniono takie tematy, jak „Przebudowa Placu NZS w Białymstoku”, „Centrum sportów wodnych”, „Centrum kultury”, „Pawilon herbaciany” czy „Zespół architektoniczny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na osiedlu Wygoda w Białymstoku”.

Wśród laureatów konkursu znalazło się również 4 studentów kierunku Architektura Krajobrazu i 2 studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna. Nagrody i wyróżnienia wyniosły od 1 tys. do 2 tys. zł. Docenione zostały prace dyplomowe na tematy takie, jak „Rewitalizacja skweru im. Pawła Adamowicza w Białymstoku”, „Projekt skweru Alei Bluesa w Białymstoku” czy „Wytyczne do opracowania programu rewitalizacji osiedla prefabrykowanej zabudowy wielorodzinnej w Białymstoku”.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystych obchodów „Święta Politechniki Białostockiej”, które miały miejsce 2 grudnia w auli na Wydziale Elektrycznym.

– Cieszę się, że obchody święta Politechniki Białostockiej stały się okazją do przekazania gratulacji studentom, których prace są najciekawsze i do tego związane z naszym miastem – podkreślił zastępca prezydenta Adam Musiuk.

Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia państwowe i medale KEN. Ogłoszono też nadania tytułów naukowych, wręczono dyplomy doktora habilitowanego i promocje doktorskie, a także statuetkę „Złotego Absolwenta Politechniki Białostockiej” i nagrody w konkursie im. prof. Mikołaja Busłowicza.

Agnieszka Błachowska