Faktoring – jakie są jego plusy i minusy?

Będąc nowością na polskim rynku finansowym, faktoring wciąż jest dla wielu osób niewiadomą. Przedsiębiorcy codziennie zastanawiają się, czy taka możliwość finansowania jest dla nich korzystna. Zdania są tutaj podzielone. Warto przyjrzeć się temu tematowi z szerokiej perspektywy, biorąc pod uwagę wszystkie zalety i wady. Jak wtedy przedstawi się sytuacja?

Faktoring – czym jest?

Na początku konieczne jest wyjaśnienie samego terminu. Faktoring jest usługą cywilnoprawną, którą najczęściej wykonują specjalizujące się w tym firmy, a niekiedy niektóre banki. Usługa ta polega na wykupieniu przez taką firmę nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy, który ten wystawił danym kontrahentom.

Warto tutaj zastosować przykład. Załóżmy, że właściciel firmy transportowej wykonał pewną usługę dla osób, z którymi już od lat współpracuje. Wszystko zostało wykonane poprawnie, a on, jak zawsze, wystawił odpowiednie faktury. Niedługo po tym okazuje się, że firma nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na kluczowe naprawy, a nawet na wypłaty dla pracowników. Niestety, w branży tej zwykle wystawia się faktury z odroczonym terminem płatności, który wynosi 60 dni. Wszystko to sprawia, że właściciel pozostaje bez środków do prowadzenia działalności.

Właśnie tutaj na pomoc przychodzi faktoring. Zajmująca się tym placówka wykupuje dane wierzytelności, przez co wspomniany właściciel firmy transportowej może odmrozić swoje środki i sprawnie kontynuować swoją działalność.

Jakie korzyści płyną z faktoringu?

Wiedząc już, czym jest sam faktoring, można przejść do jego zalet. Które z nich są najważniejsze, jakie korzyści daje faktoring?

  • Płynność finansowa – jest to korzyść, która jako pierwsza rzuca się w oczy każdego przedsiębiorcy. Przekazanie faktury z odroczonym terminem płatności owocuje otrzymaniem nawet do 100% kwoty, która się na niej znajduje – dokładna wartość ustalana jest z daną firmą faktoringową. Niezależnie jednak od ilości, powoduje to odmrożenie pieniędzy, które mogą być wykorzystane już w 24h po złożeniu faktury. Pozwolą one na sprawne prowadzenie działalności i opłacenie wszystkich naglących zobowiązań.
  • Niewielka ilość formalności – do zawarcia umowy z firmą faktoringową nie potrzeba wiele. Zabezpieczeniem najczęściej staje się cesja wierzytelności oraz weksel, choć czasem nawet i te dokumenty nie są konieczne, gdyż coraz więcej usług faktoringowych można uzyskać online – czasem nawet w zaledwie 15 minut. Wszystko oczywiście zależy tutaj od limitu faktoringu – im większy, tym więcej dokumentów będzie potrzebne. Limit ten rośnie również wraz z długością współpracy.
  • Dostępność – faktoring jest usługą skierowaną do szerokiej grupy przedsiębiorców. Nie posiada takich wymagań, jak kredyt obrotowy. Nie potrzeba mieć tutaj zdolności kredytowej, aby móc zawiązać umowę. W ten sposób nawet najmniejsze działalności mogą skorzystać z zalet faktoringu.
  • Dodatkowe usługi – wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że firmy faktoringowe zajmują się również monitoringiem kontrahentów w przypadku opóźnień lub braku zapłaty. Dbają one również o stosowanie działań mających na celu odzyskanie należności. Niektóre firmy oferują także ubezpieczenia związane z brakiem zapłaty.

Czasem istnieje również możliwość całkowitego przeniesienia odpowiedzialności na faktoranta, co w przełożeniu oznacza, że wraz z otrzymaniem pieniędzy, dany przedsiębiorca nie musi się już przejmować fakturami. Oczywiście takie usługi są droższe, jednak ułatwiają cały proces.

Faktoring – jakie ma wady?

Jak każda możliwość finansowania, również faktoring posiada swoje wady. Na które z nich trzeba zwrócić szczególną uwagę?

  • Koszta – choć faktorant oferuje wypłatę pieniędzy nawet w 24h, nie robi tego za darmo. Czasem koszta mogą być tak duże, jak w przypadku kredytu obrotowego, jednak często jest to winą samego przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że nie każda faktura musi znaleźć się u firmy faktoringowej – jest to usługa w pełni elastyczna. Im ich mniej, tym zwykle jest bardziej opłacalna. Kluczem jest też możliwość oznaczenia faktoringu jako kosztów prowadzenia działalności, co w przypadku kredytu obrotowego jest niemożliwe.
  • Gorsze relacje z kontrahentem – to bardzo delikatny grunt, który może ulec pogorszeniu w przypadku faktoringu jawnego. Dany kontrahent może zwyczajnie pomyśleć, że nie ufamy jego możliwości bądź chęci spłaty zadłużenia, czego efektem może być zaniechanie przyszłej współpracy. Oczywiście koszta kontrahenta się nie zmieniają, więc, jeśli spojrzy na to logicznie i bezemocjonalnie, nie powinno to wpłynąć na relacje – jest to jednak kwestia indywidualna.
  • Możliwość konieczności zwrotu zaliczki – dzieje się to w przypadku faktoringu niepełnego, gdzie odpowiedzialność za spłatę należności leży po stronie przedsiębiorcy wystawiającego faktury. Rozwiązaniem jest tutaj faktoring pełny, który pociąga jednak za sobą dodatkowe koszta.

Jak widać, faktoring posiada zarówno zalety, jak i wady. Jest ciekawą opcją dla osób, które pragną

kompleksowych rozwiązań – finansowania, windykacji i ubezpieczenia należności w jednym. Jest to też rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie mogą uzyskać kredytów obrotowych. Warto skupić się na wybraniu sprawdzonej firmy faktoringowej, z którą istnieje możliwość indywidualnego sporządzenia umowy, aby wszystkie potrzeby i oczekiwania znalazły potwierdzenie na papierze. W ten sposób można liczyć na długą i korzystną współpracę. Wiodąca firmą świadoczącą faktoring w naszym kraju jest eFaktor.