Przypominamy, że licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 roku stracą ważność 31 grudnia 2022 roku. Żeby uniknąć utraty licencji, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do urzędu.

Wnioski o dostosowanie licencji do zmian ustawowych, obejmujących nowe wzory licencji wydawane wraz z wypisami z licencji, należy składać w Departamencie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5 (III piętro – pokój 319).

Szczegółowe informacje na temat dostosowania licencji znajdują się na stronie bip.bialystok.pl.

Agnieszka Błachowska