Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego ma już 40 lat. Po raz pierwszy dzieci z 15-tysięcznego osiedla Dziesięciny zasiadły w ławkach – wówczas jedynej na tym osiedlu szkoły – dnia 2 listopada 1983 r. Dziś (9 listopada) odbyły się główne obchody jubileuszu placówki.

Z okazji 40-lecia szkoły 8 listopada odbyły się nabożeństwa w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Białymstoku oraz w cerkwi pod wezwaniem św. Ducha w Białymstoku. Natomiast 9 listopada o godz. 13.00 w budynku szkoły przy ul. Jaworowej 8 uroczyście świętowano jubileusz.

Czterdzieści lat w życiu szkoły to czas intensywnej, codziennej pracy, to wychowywanie tysięcy młodych białostoczan. Za tę ciężką, ale i satysfakcjonującą pracę należy się ogromny szacunek – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Dzisiaj jest święto tych wszystkich, których połączyło to miejsce. Życzę pracownikom placówki wielu sukcesów zawodowych, a uczniom jak najlepszych wspomnień z czasu tutaj spędzonego.

2 listopada 1983 r. po raz pierwszy dzieci z 15-tysięcznego osiedla Dziesięciny zasiadły w ławkach Szkoły Podstawowej nr 37. W nowej szkole o powierzchni 5726 m2 w 24 salach lekcyjnych rozpoczęło naukę 1100 uczniów, chociaż budynek dydaktyczny był przeznaczony na 720 uczniów. Nauka odbywała się na trzy zmiany. Dzwonek kończący dzień brzmiał o 18.35.

Pierwszym dyrektorem tej placówki powołanym przez Inspektora Wydziału Oświaty był Witold Guzewicz. W 40-letniej historii szkołą kierowało 3 dyrektorów i 7 wicedyrektorów, a ponad 200 nauczycieli podjęło trud wychowania i nauczania. Od początku do chwili obecnej pracują tu dwie nauczycielki – Elżbieta Krystyna Ignatowicz (obecna wicedyrektor szkoły) oraz Danuta Grzędzińska (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej). W 1987 r. stanowisko dyrektora szkoły objął Jerzy Szydłowski, który pełnił tę funkcję przez 20 lat. W roku szkolnym 2007/2008 obowiązki dyrektora powierzono Tadeuszowi Gaszyńskiemu, wicedyrektorem szkoły została Elżbieta Krystyna Ignatowicz.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej było oddanie do użytku sali gimnastycznej rok po rozpoczęciu pracy szkoły. W 1988 r. w SP nr 37 utworzono pierwszą klasę sportową o profilu piłka nożna. Patronem szkoły od 2007 r. jest Kazimierz Górski – piłkarz, wybitny trener, który zasłynął nie tylko za sprawą piłkarskich triumfów, ale także jako wzór patriotyzmu, uczciwości i skromności. 18 listopada 2010 r. odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu boisk sportowych ,,Orlik”. Natomiast 10 września 2021 r. został odsłonięty mural patrona szkoły – Kazimierza Górskiego. Szkoła Podstawowa Nr 37 to szkoła wychowująca „młodego Europejczyka”, otwartego, tolerancyjnego, szanującego specyfikę kulturową innych narodów. To szkoła, wychowująca w duchu patriotyzmu, poszanowaniu własnych tradycji, symboli podkreślających naszą narodową tożsamość. Dzisiaj do szkoły uczęszcza 383 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska