Podczas dzisiejszej (27 listopada) sesji odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu miasta na 2024 rok. Radni wnosili poprawki do budżetu. Kolejnym ważnym tematem było określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt budżetu przedstawił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W trakcie dyskusji nad tym dokumentem radni zgłosili około 30 poprawek. Dotyczą one między innymi zwiększenia wsparcia białostockich klubów sportowych, kampanii społecznych dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych czy przeciwdziałania przemocy, ale też wykonania remontów i doposażenia placówek oświatowych, budowy i remontów ulic, chodników i parkingów. Drugie czytanie wraz z głosowaniem nad poprawkami i projektem budżetu miasta na 2024 rok, odbędzie się na sesji 18 grudnia.

– Budżet, który państwu przedstawiłem, to budżet realizacji potrzeb bieżących, a na pewno nie budżet realizacji marzeń. Na pierwszym miejscu są aktualne potrzeby mieszkańców i właśnie one wyznaczają główne cele na 2024 rok – powiedział prezydent. – Uważam, że dzięki zmianom na szczeblach władzy centralnej, finanse samorządów w przyszłym roku będą stabilne, co będzie dużym atutem w realizacji budżetu Białegostoku. To dlatego budżet na 2024 rok nazwałem budżetem nadziei.

Po raz pierwszy w historii miasta dochody przekroczą 2,5 mld zł. Wyższe też będą wydatki – wyniosą ponad 2,7 mld zł.

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatków od nieruchomości obwieszcza co roku minister finansów uwzględniając średni poziom inflacji za I półrocze. Zgodnie z obwieszczeniem ministra stawki są ustalone na poziomie wyższym o ok. 15% na rok 2024.

Uchwała podjęta na sesji obejmuje stawki wynikające z obwieszczenia ministra finansów, a te pieniądze zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, m.in. na oświatę, komunikację, energię elektryczną, oświetlenie dróg, remonty dróg. Będzie to kwota wyższa niż w roku bieżącym o ok. 20 mln zł.

Przykładowo, wysokość podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wyniesie 1,34 zł (było 1,16 zł ) od 1 m2 powierzchni. Natomiast wysokość podatku od budynków lub ich części mieszkalnych wyniesie 1,15 zł (było 1,00 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska