Białostoccy radni zaakceptowali przygotowane przez Urząd Miejski propozycje nowych nazw w mieście. Patronów otrzymały trzy miejsca: okolice Stawów Marczukowskich, plac w pobliżu skrzyżowania ul. gen. J. Bema i Angielskiej oraz rondo na osiedlu Przydworcowe.

Tereny zieleni przy ulicy Marczukowskiej wraz ze stawami będą nosić nazwę Park im. Andrzeja Piotra Karolskiego. W miejscu, które od lat było zaniedbane, w 2016 roku powstał atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku oraz edukacji przyrodniczej. Stało się tak z inicjatywy właśnie Andrzeja Piotra Karolskiego, wieloletniego dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej, który zmarł we wrześniu tego roku po długiej chorobie. Jemu Białystok zawdzięcza też m.in. łąki kwietne i pola słonecznikowe, zielone przystanki, miejską pasiekę, przebudowę Akcentu ZOO. Wymyślił również wydanie serii książek popularnonaukowych dotyczących bioróżnorodności miasta.

– Był to człowiek, który zawsze miał głowę pełną pomysłów, jak to miasto upiększyć, ulepszyć. Sprawiał, że o naszych zielonych projektach słyszała cała Polska – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Nazywając park przy Stawach Marczukowskich jego imieniem, chcemy upamiętnić tego wybitnego człowieka w przestrzeni Białegostoku.

Swoimi dokonaniami zawodowymi realizowanymi na rzecz Białegostoku zasłynął też architekt Zbigniew Baum, który zmarł w grudniu 2021 roku. Przez wiele lat spełniał się w zawodzie urbanisty w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Białymstoku. Stworzył wiele koncepcji funkcjonalno-przestrzennych i opracowań planistycznych obejmujących m.in. ścisłe centrum Białegostoku, które są kontynuowane i realizowane. To jego pomysły zaowocowały zrealizowanym już przedłużeniem ulicy dr. I. Białówny, poprzez ulicę Tadeusza Mazowieckiego do Częstochowskiej i docelowo dalej do Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego. Jego wizja śródmieścia, z przedłużeniem ulicy Św. Mikołaja do ul. Wisławy Szymborskiej i dalej do ulicy Krakowskiej, obejmuje nie tylko usprawnienie obsługi komunikacyjnej tej części miasta. Przynosi też głębokie przekształcenie i ożywienie dziś trochę zapomnianych, choć położonych w centrum Białegostoku, terenów. Zgodnie z jego sugestią przeniesiono pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w bardziej eksponowaną, honorową i uzasadnioną historycznie lokalizację – przed budynek dawnego archiwum na Rynku Kościuszki. Teraz jego imię będzie nosić plac położony na terenie osiedla Przydworcowego, u zbiegu ulic Angielskiej i gen. J. Bema.

Trzecim miejscem, któremu radni nadali dziś (27 listopada) nazwę, jest rondo położone na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Monte Cassino i kard. S. Wyszyńskiego. Będzie to Rondo Unii Europejskiej. Nazwę węzła, który powstał w rejonie białostockich dworców, można uznać za symboliczne nawiązanie do wielowymiarowej roli Unii Europejskiej w rozwoju komunikacji. Ponadto inwestycja ta realizowana jest przy znaczącym udziale funduszy unijnych, a 1 maja 2024 roku minie 20 lat od chwili wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Ten czas okazał się nową epoką i dla naszego kraju, i dla Białegostoku, który od lat wykorzystuje ogromną szansę na rozwój. Do chwili obecnej nasze miasto pozyskało z UE na wsparcie swoich projektów przeszło 4 miliardy złotych. Środki te przeznaczone zostały na unowocześnienie układu komunikacyjnego miasta, gruntowną rewitalizację białostockiego śródmieścia i szereg innych inwestycji, z których na co dzień korzystają tysiące białostoczan.

Anna Kowalska