Mieczysław Mejsak – dotychczasowy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku – odchodzi na emeryturę. Dziś (29 stycznia) odbyło się jego uroczyste pożegnanie z Urzędem. Za pracę podziękował mu prezydent Tadeusz Truskolaski wraz z urzędnikami.

Mieczysław Mejsak pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego od 1985 roku. Przez ostatnie piętnaście lat zajmował stanowisko kierownika, m.in. udzielając ślubów kolejnym pokoleniom białostoczan i białostoczanek. Teraz nadszedł czas na zmiany – funkcję kierownika przejmie Janusz Warelis, dotychczasowy zastępca.

– W imieniu całej społeczności Miasta Białegostoku serdecznie dziękuję Panu za długoletnią pracę na rzecz lokalnej wspólnoty i wspólnego dobra. Cieszę się, że nasze Miasto mogło korzystać z Pańskich kompetencji i zawodowego doświadczenia. Jednocześnie pragnę wyrazić wdzięczność za Pańskie zaangażowanie w realizację misji administracji samorządowej. Życzę, by przyszłość przyniosła Panu wiele radości, pogody ducha, a także możliwość spełnienia wszelkich planów i zamierzeń – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Warto wiedzieć, że do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy m.in. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, aktualizowanie aktów stanu cywilnego, wydawanie wypisów i zaświadczeń związanych z tymi aktami, organizowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego czy orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk.

Kamila Bogacewicz