Powiat Białostocki: 1 mln zł na remont szpitala w Łapach z funduszu wojewódzkiego
W naszym powiecie nadeszła wieść, która wnosi promyk nadziei dla wielu pacjentów oraz mieszkańców. W ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, Powiat Białostocki otrzymał 1 mln zł na kluczowy remont w szpitalu w Łapach. To inwestycja, która nie tylko podniesie standardy leczenia, ale również wpłynie na komfort i bezpieczeństwo pacjentów.
  • 1 mln zł z budżetu województwa na remont szpitala w Łapach.
  • Modernizacja infrastruktury technicznej pod nową Pracownię Rezonansu Magnetycznego.
  • Wsparcie finansowe również dla gmin w ramach rozwoju infrastruktury lokalnej.
  • Łączna pula dotacji dla województwa podlaskiego wynosi 61 mln zł.

W ubiegły wtorek, na uroczystym spotkaniu, przedstawiciele samorządów podlaskich otrzymali promesy potwierdzające wsparcie finansowe. Starosta Jan B. Perkowski i wicestarosta Roman Czepe odebrali symboliczny "czek" na realizację projektu modernizacji w SP ZOZ w Łapach. Inwestycja obejmuje dostosowanie pomieszczeń na parterze budynku D, co stworzy warunki dla nowoczesnej Pracowni Rezonansu Magnetycznego. "Rezonans wytwarza pole magnetyczne, trzeba specjalnymi płytami odizolować sąsiednie pomieszczenia, żeby nie przenikało ono np. do pracowni tomografii czy windy" - wyjaśnia starosta.

Spotkanie było również okazją do podkreślenia wsparcia, jakie otrzymały gminy powiatu białostockiego na rozwój infrastruktury lokalnej. Inwestycje obejmują m.in. modernizację chodników, remonty dróg gminnych, przebudowę i remont remiz strażackich, zakup ciągnika rolniczego, termomodernizację budynków czy rozbudowę placówek oświatowych. To wsparcie finansowe, które znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i rozwoju lokalnych społeczności.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił znaczenie funduszu: "Taki fundusz jest bardzo potrzebny, bo to samorządowcy wiedzą, na jakie inwestycje potrzebują pieniędzy. My możemy jedynie wspomóc te plany". Dzięki współpracy na różnych szczeblach samorządu, możliwe jest realizowanie projektów, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych.

Łączna pula tegorocznych dotacji przyznanych w całym województwie podlaskim to imponujące 61 mln zł. To środki, które przyczynią się do zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, a także pobudzą rozwój gospodarczy regionu. Inwestycje te są dowodem na to, że skuteczne wykorzystanie funduszy publicznych może znacząco wpłynąć na poprawę standardów życia mieszkańców.


Według informacji z: Powiat Białostocki