Rada Ministrów debatowała w Białymstoku o sytuacji na wschodniej granicy
Podczas ostatniego wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów, które miało miejsce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, rząd podjął decyzję o utworzeniu specjalnej strefy przy granicy polsko-białoruskiej. Premier Donald Tusk poinformował o szczegółach nowych regulacji prawnych dotyczących użycia broni przez żołnierzy.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie sytuacji na wschodniej granicy.
  2. Przygotowanie rozporządzenia o utworzeniu specjalnej strefy przygranicznej.
  3. Nowe przepisy umożliwiające użycie broni przez żołnierzy.
  4. Ważne działania na rzecz zapewnienia ochrony prawnej funkcjonariuszom.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej podkreślił, że utworzenie specjalnej strefy przy granicy z Białorusią ma na celu przede wszystkim utrudnienie przemytu nielegalnych migrantów oraz poprawę warunków służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji. Strefa ta może jednak mieć negatywne konsekwencje dla okolicznych mieszkańców, którzy już teraz odczuwają skutki wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś i Rosję.

Użycie broni w takiej sytuacji nie będzie już traktowane jako przestępstwo – mówił premier.

Rada Ministrów z najwyższą powagą podchodzi do narastającego zagrożenia na wschodniej granicy Polski, która jednocześnie stanowi granicę zewnętrzną Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Premier Tusk przedstawił mediom propozycję nowych zapisów prawnych, które umożliwią polskim żołnierzom stosowanie broni w sytuacjach zagrożenia życia, takich jak użycie pojazdów czy niebezpiecznych narzędzi przez osoby forsujące granicę.

Rząd podkreśla, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego oraz porządku publicznego. Wobec nasilających się działań hybrydowych organizowanych przez władze Białorusi i Rosji, polscy funkcjonariusze i żołnierze dzielnie strzegą granicy państwowej, stawiając czoła próbom destabilizacji sytuacji na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Rada Ministrów wyraża wdzięczność i uznanie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na granicy, a także dla mieszkańców, wspólnot lokalnych i samorządów, które wspierają działania rządu w tej trudnej sytuacji. Działania podejmowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mają na celu zapewnienie prawnej ochrony dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy są celem ataków w związku z pełnieniem swoich obowiązków służbowych.

Premier Tusk zaznaczył, że strefa buforowa przy granicy z Białorusią nie będzie tak głęboka, jak początkowo proponowała Straż Graniczna. Główne zmiany legislacyjne mają na celu dostosowanie przepisów do nowej rzeczywistości, w której sąsiadujące państwa prowadzą wojnę hybrydową na terytorium Polski.


Podlaski Urząd Wojewódzki