Nabór wniosków do programu
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" jest szansą dla podlaskich samorządów na rozwój infrastruktury wspierającej osoby niepełnosprawne. Program ma na celu stworzenie warunków do niezależnego życia dla dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2024 roku na realizację zadań przeznaczono 30 mln zł.

Cele i założenia Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór na realizację zadań w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na 2024 rok. Głównym celem tego programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także z orzeczeniami traktowanymi na równi z tymi stopniami. Program ma na celu tworzenie placówek pobytu dziennego lub całodobowego, które zapewnią niezbędne wsparcie i opiekę.

Jest to nie tylko szansa na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ale także na integrację społeczną i zawodową. Placówki te będą oferować różnorodne formy wsparcia, w tym rehabilitację, opiekę medyczną, a także aktywizację społeczną i zawodową.

Budżet i finansowanie Programu

Na realizację zadań w ramach tego programu, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyła 30 mln zł. Kwota ta ma być wykorzystana w 2024 roku na tworzenie nowych centrów opiekuńczo-mieszkalnych oraz na wsparcie już istniejących placówek. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie liczby miejsc oferujących wsparcie dla osób niepełnosprawnych w naszym regionie.

Finansowanie obejmuje zarówno koszty budowy nowych placówek, jak i koszty związane z ich codziennym funkcjonowaniem, w tym wynagrodzenia dla personelu, koszty utrzymania budynków oraz zakup niezbędnego sprzętu i materiałów.

Procedura składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać od 1 lipca 2024 roku. Proces ten odbywa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnego na stronie bfs.mrips.gov.pl. Rejestracja w systemie jest konieczna, aby móc składać wnioski.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosi uruchomienie możliwości składania wniosków za pomocą Generatora w specjalnym komunikacie. Zachęca się wszystkie podlaskie samorządy do aktywnego uczestnictwa w Programie i tworzenia nowych placówek, które będą miały ogromny wpływ na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w naszym województwie.

Znaczenie Programu dla lokalnej społeczności

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" to nie tylko wsparcie dla osób niepełnosprawnych, ale także istotny element budowania solidarności społecznej. Tworząc takie placówki, samorządy mają szansę na integrację osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczności, co jest kluczowe dla ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

W kontekście lokalnym, rozwój takich centrów może również przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze opieki i wsparcia społecznego. Jest to zatem inwestycja, która przynosi korzyści nie tylko bezpośrednim beneficjentom, ale także całej społeczności.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane podlaskie samorządy do aktywnego udziału w naborze wniosków i tworzenia kolejnych placówek opiekuńczo-mieszkalnych w naszym województwie. To realna szansa na poprawę jakości życia wielu osób i wzmocnienie więzi społecznych.


Urząd Wojewódzki w Białymstoku