W związku ze stanem epidemii ogłoszonym w całej Polsce funkcjonariusze białostockiej Straży Miejskiej codziennie podejmują działania, które wspierają utrzymanie porządku i stosowanie się mieszkańców do zaleceń.

Tylko minionej doby (od godz. 7.00 23 marca do godz. 7.00 24 marca) 17 zespołów, utworzonych przez trzydziestu miejskich strażników, patrolowało nasze miasto. Funkcjonariusze zrealizowali 66 zgłoszeń, pięć razy udzielili pomocy osobom bezdomnym.

Działania Straży objęły również kontrole 27 obiektów rekreacyjnych na terenie miasta. W dziesięciu przypadkach zabezpieczono urządzenia użyteczności publicznej. Folią owinięto urządzenia do ćwiczeń i zabaw m.in. w Parku Planty i Parku Konstytucji 3-go Maja, oraz na placach zabaw, siłowniach, boiskach i strefach street workout przy ulicach: Murarskiej, Herberta, Okulickiego, Fredry, Wołyńskiej, Borsuczej, Sokólskiej i Węglowej. Przy każdym z tych obiektów został umieszczony komunikat: W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii jakiekolwiek gromadzenie się jest wysoce niebezpieczne i nieodpowiedzialne. W ten sposób narażacie się Państwo na zakażenie koronawirusem.

Od 17 marca 2020 r. białostoccy strażnicy miejscy przeprowadzili 235 kontroli związanych z gromadzeniem się dzieci i młodzieży na terenach rekreacyjnych (placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i boiskach).

Agnieszka Błachowska