Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Spółka Wodociągi Białostockie podjęła szereg działań związanych z zapewnieniem ciągłości świadczonych usług oraz bezpieczeństwem pracowników.

Kranówka Wodociągów Białostockich jest całkowicie bezpieczna. Bezpieczeństwo wody z wodociągów potwierdza też w swoim raporcie Światowa Organizacja Zdrowia.

– Podjęto liczne działania w spółce Wodociągi Białostockie, aby zabezpieczyć wodę dostarczaną białostoczanom. Zanim trafi do mieszkańców przechodzi wieloetapowy proces uzdatniania, a jej jakość jest bez przerwy monitorowana laboratoryjnie przez pracowników – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Aby ten stan utrzymać:

  • opracowano i wdrożono specjalną procedurę postępowania w zakresie zapewnienia ciągłości działania,
  • wprowadzono zakaz wstępu dla osób z zewnątrz,
  • wprowadzono działania ochronne dla personelu (m.in. praca zdalna, zakaz poruszania się pomiędzy obiektami, zakaz wyjazdów na szkolenia i konferencje, dodatkowe procedury higieniczno-sanitarne i odkażające, wzmocnione zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej i dezynfekujące, zakaz kontaktu pracowników operacyjnych z osobami odpowiedzialnymi za dostawy),
  • zmieniono organizację pracy (pracownicy w części działów dzieleni są na grupy, bez możliwości kontaktu między nimi),
  • dokonano zmian w rozkładach czasu pracy pracowników,
  • od 1 kwietnia dokonano prewencyjnej izolacji pracowników (pracownikom zapewniono zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zadbano o ich czas wolny, zostali oni również odpowiednio dodatkowo wynagrodzeni),
  • zakupiono rezerwy materiałów, chemikaliów, armatury – niezbędne do zachowania ciągłości świadczonych usług,
  • realizowane są działania w celu zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw (w sytuacji, kiedy nie jest możliwe tworzenie rezerw),
  • w Laboratorium Badania Wody uruchomiono produkcję płynu do dezynfekcji oraz przyłbic ochronnych na potrzeby pracowników.

Wodociągi Białostockie są w stałym kontakcie z odbiorcami. Jest możliwy kontakt telefoniczny, pocztą tradycyjną lub formą elektroniczną. Warto korzystać z e-BOK: www.wobi.pl.

(oprac. Kamila Bogacewicz)