Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Miasto ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Białegostoku. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach powinny złożyć wnioski do 1 lutego (do godz. 16.00) w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1. W budżecie miasta na rok 2021 przeznaczono na ten cel 100 tys. zł.

Warunkiem przyznania dotacji jest terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników. Dotacja może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie prac. Może to być między innymi przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub odtworzenie okien, modernizacja instalacji elektrycznej czy też zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych. Złożone wnioski przejdą ocenę merytoryczną.

Formularz wniosku znajduje się w załączniku, a szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pod nr tel. 85 869 6366.

Kamila Bogacewicz