O doświadczeniach związanych z przyjmowaniem uchodźców dyskutowali wczoraj (19 maja) przedstawiciele europejskich miast na spotkaniu online zorganizowanym przez Miasto Białystok w ramach stowarzyszenia Eurocities. Swoją wiedzą i dobrymi praktykami podzieliły się Ateny (Grecja), Dusseldorf (Niemcy) i Utrecht (Holandia). W spotkaniu uczestniczyła też Praga (Czechy), która tak jak Białystok poszukuje rozwiązań w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym.

Rozpoczynając dyskusję zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński przedstawił zagadnienia i problemy z jakimi obecnie boryka się Białystok w związku z napływem migrantów z Ukrainy.

– Wierzę, że to spotkanie oraz wspólna wymiana doświadczeń pozwoli nam zwiększyć efektywność naszych działań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy i poznać nowe formy świadczenia pomocy potrzebującym – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

W spotkaniu udział wzięło ponad 20 osób. Reprezentanci poszczególnych miast przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia. Dyskutowano między innymi o opiece nad dziećmi do lat 3 i problemach aktywizacji zawodowej uchodźców. Poruszono też kwestie zasad finansowania pomocy ze środków rządowych, a także sprawy dotyczące organizacji pomocy psychologicznej skierowanej szczególnie do osób, które przeszły traumę.

Eurocities to stowarzyszenie dużych miast europejskich, głównie z państw UE zrzeszające ponad 140 miast z 39 krajów. Białystok jest jego aktywnym członkiem od 2005 roku.

Agnieszka Zabrocka