Miasto Białystok ubiega się o wsparcie pięciu projektów na łączną kwotę 3,352 mln zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Do rozdysponowania jest 25 mln zł z budżetu województwa podlaskiego.

– Wśród wniosków o dofinansowanie znalazły się takie projekty, jak budowa ulicy 1KD-L na Bagnówce i utworzenie tężni solankowej na osiedlu Wygoda. Jeśli otrzymamy wsparcie, to sprawnie zrealizujemy te inwestycje, na które czekają mieszkańcy Białegostoku – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Inwestycja pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na Bagnówce – budowa ulicy 1KD-L na odcinku od ul. 42. Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa” otrzymała już wsparcie z Polskiego Ładu w wysokości 38,326 mln zł. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 40,344 mln zł. Wkład własny Miasta to teraz 2 mln zł. Złożony wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów zawiera kwotę 1 mln zł. Inwestycja ma być zrealizowana do grudnia 2024 roku.

Kolejny projekt potrzebujący dofinansowania to „Tężnia solankowa na Wygodzie”. Oprócz samej konstrukcji tężni ma tam powstać cała infrastruktura, mała architektura, oświetlenie, utwardzenie terenu, nasadzenia. Całkowity koszt tej inwestycji to 550 tys. zł. Miasto wnioskuje o wsparcie w wysokości 500 tys. zł. Wkład własny to 50 tys. zł. Budowa tężni ma zakończyć się w grudniu 2023 roku. Miasto stara się jednak o dofinansowanie także innych przedsięwzięć.

– Pilnie potrzebne jest przeprowadzenie prac w przedszkolu nr 14. Chcemy też utworzyć Lawendowy Park Kieszonkowy. Na dofinansowanie zasługuje również ciekawy projekt ekorowerów. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o wsparcie tych inicjatyw. Teraz czekamy na decyzje. Oby tym razem potrzeby mieszkańców Białegostoku nie zostały pominięte – podkreślił zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Prace w Przedszkolu Samorządowym nr 14 przy Al. Piłsudskiego obejmą wykonanie przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek. Koszt inwestycji to 450 tys. zł. Miasto wnioskuje o 400 tys. zł. Wkład własny wynosi 50 tys. zł. Według planów inwestycja ma zakończyć się w grudniu 2023 roku.

Miasto stara się także o dotację na projekt: „Lawendowy Park Kieszonkowy”. Obszar, na którym planowany jest park, ma być terenem rekreacyjnym z rabatą lawendową, ozdobnymi nasadzeniami, sadem owocowym, małą architekturą i ogrodem deszczowym. Będzie zlokalizowany na Bacieczkach przy ul. H Kołłątaja. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 826 tys. zł. Miasto wnioskuje o dofinansowanie w wysokości ponad 702 tys. zł (wkład własny to prawie 124 tys. zł). Park ma powstać do końca 2023 roku.

Miasto planuje też realizację projektu „Ekorower – alternatywa dla samochodu” z myślą o zwiększeniu stopnia wykorzystania niskoemisyjnych środków transportu i ochronie środowiska poprzez ograniczenie spalin na terenie Białegostoku. Projekt zakłada dofinansowanie dla mieszkańców w 2023 roku zakupu 300 rowerów elektrycznych. Dofinansowanie jednego wniosku to maksymalnie 2,5 tys. zł. Cała inwestycja ma kosztować 2,4 mln zł. Miasto wnioskuje o 750 tys. zł. Pozostałą kwotę będzie stanowił wkład własny mieszkańców wnioskujących o dofinansowanie zakupu rowerów.

Agnieszka Błachowska