W Białymstoku rozpoczęła się XXX Konferencja Zdrowych Miast Polskich „Zdrowie mieszkańców jako element praw człowieka”. Uczestniczy w niej kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów z całej Polski. Podczas konferencji odbywa się także otwarte posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Trzydniową konferencję otworzył w środę (31 maja) zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz

Konferencja „Zdrowie mieszkańców jako element praw człowieka” organizowana przez Miasto Białystok we współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego odbywa się w Białymstoku od 31 maja do 2 czerwca.

W ramach konferencji zorganizowano bloki tematyczne „Zdrowe Miasta – wymiana dobrych praktyk” i „Prawa Człowieka”. Podczas drugiego z nich odbywa się także Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich.

31 maja samorządowcy uczestniczyli w wykładach inaugurujących, a w czwartek (1 czerwca) rozmawiają m.in. o rehabilitacji w samorządowych Programach Polityki Zdrowotnej, profilaktyce cukrzycy, zdrowiu seniorów, szczepieniach przeciw pneumokokom i przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, programach profilaktycznych czy Leczeniu Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Tego dnia odbywa się również otwarte posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, na które zaproszone zostały m.in. przedstawicielki Rad Kobiet oraz pełnomocniczki i pełnomocnicy ds. równego traktowania z polskich samorządów.

2 czerwca, w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, odbędą się warsztaty, zostaną zaprezentowane dobre praktyki w zakresie wdrażania praw człowieka w samorządach. Uczestnicy konferencji odwiedzą też Szkołę Rodzenia w Białymstoku i Centrum Pomocy Dzieciom.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich jest ogólnonarodową organizacją skupiającą ok. 45 miast i gmin, których władze w lokalnej polityce zdrowotnej wdrażają na terenie swego działania promocję zdrowia. Białystok jest członkiem stowarzyszenia od 1993 r.

Stworzona sieć miast członkowskich, a przede wszystkim spotkania osób zajmujących się wdrażaniem programu „Zdrowe Miasto” służą wzajemnej wymianie doświadczeń i są swego rodzaju systemem samokształcenia kadr. Coroczne konferencje służą promocji nowatorskich rozwiązań i są swoistym bankiem pomysłów. W ramach współpracy pomiędzy miastami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia następuje ścisła wymiana informacji w zakresie realizowanych projektów promocji zdrowia i profilaktyki.

Dzięki realizacji przez miasta członkowskie programów z zakresu promocji zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki Polska jest członkiem Europejskiej Sieci Zdrowych Miast oraz zauważanym liderem Światowej Organizacji Zdrowia w Europie Wschodniej.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska