Miasto Białystok kontynuuje wydawanie publikacji poświęconych swemu dziedzictwu kulturowemu. Najnowszym wydawnictwem są „Świątynie w Białymstoku”. Dziesięć egzemplarzy można wygrać w miejskim konkursie.

Dotychczas w cyklu o naszym mieście ukazały się następujące książki: „Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej”, „Białostockie krzyże i kapliczki”, „Architektura ceglana w Białymstoku”, „Architektura drewniana w Białymstoku”, „Ogrody i parki Białegostoku”, „Cmentarze w Białymstoku”. Teraz dołącza do tego wydawnictwo poświęcone kolejnym zabytkom – „Świątynie w Białymstoku”.

W trakcie lektury czytelnik pozna okoliczności budowy białostockich świątyń i ich historię, nazwiska związanych z nimi kapłanów, architektów, budowniczych, artystów i konserwatorów dzieł sztuki. Zebrany i wszechstronnie opracowany w katalogu materiał pozwala dostrzec w swoim otoczeniu zabytki i wartości, które warto pielęgnować.

Jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Białegostoku są zabytkowe świątynie oraz związana z nimi religijność. Dzisiaj w pejzażu miasta znajdziemy zabytkowe kościoły rzymskokatolickie, dawną ewangelicką kirchę, cerkwie prawosławne, stare synagogi, domy modlitwy istniejące w adaptowanych na ten cel kamienicach, zbór Świadków Jehowy –powstały w budynku dawnej przędzalni fabryki sukna, obiekty z zespołu dawnej Misji Barbikańskiej związane z Kościołem anglikańskim, stawiającej sobie za cel nawracanie Żydów na chrześcijaństwo oraz meczet utworzony w przebudowanej bojarskiej chacie. Na ich styl wpływ miał nie tylko czas, w którym powstawały, ale także wiele innych czynników. Istotne były okoliczności historyczne z kontekstem administracyjnym oraz odmienność kulturowa, narodowa i religijna fundatorów. Opowieść o świątyniach wzbogacona została o historie obiektów, które zniknęły z przestrzeni miasta w czasie zawirowań dziejowych.

Książkę „Świątynie w Białymstoku” opracował na zlecenia Miasta zespół autorów: Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Lech Pawlata, Grzegorz Ryżewski, Marta Wróbel i Wiesław Wróbel z Fundacji Ochrony Zabytków „Na Rubieży”.

Książka ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy. Wydawnictwo można kupić w Muzeum Wojska w Białymstoku.

Miasto przygotowało także konkurs dla mieszkańców. Szczegóły są dostępne na Facebooku na profilu „Miasto Białystok”. Do wygrania jest 10 książek.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz