Konferencja
Czy nasza młodzież jest na drodze do cyfrowego zniewolenia, czy może kroczy ścieżką niezależności dzięki nowym technologiom? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy podczas nadchodzącej konferencji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
  • Debata na temat wpływu świata cyfrowego na dzieci i młodzież.
  • Podjęcie problemu e-uzależnień wśród najmłodszych.
  • Zaplanowane wystąpienia ekspertów i doświadczenia instytucji.
  • Informacje o ograniczonej liczbie miejsc i harmonogramie wydarzenia.

W dobie wszechobecnej technologii, kiedy smartfony i tablety stają się nieodłącznym elementem życia naszych dzieci, ważnym wyzwaniem jest zrozumienie, jak cyfrowy świat wpływa na młode pokolenie. To właśnie z myślą o nich Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we współpracy z wojewodą podlaskim i kuratorem oświaty, organizuje konferencję zatytułowaną "Followersi – zniewoleni czy wolni? O uzależnieniu dzieci i młodzieży od świata cyfrowego".

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 15 lutego, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – rodziców, edukatorów oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych problematyką e-uzależnień. Celem konferencji jest nie tylko zdiagnozowanie problemu, ale również poszukiwanie skutecznych metod jego rozwiązywania oraz promowanie zdrowego podejścia do technologii wśród najmłodszych.

Zagadnienia dotyczące dobrostanu dzieci i młodzieży w kontekście ich życia online staną się przedmiotem prezentacji i dyskusji. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz poznać sposoby, w jakie instytucje i specjaliści radzą sobie z wyzwaniami związanymi z cyfrowym światem.

Niestety, ze względu na ogromne zainteresowanie, wszystkie miejsca na wydarzenie zostały już zarezerwowane. Organizatorzy przewidzieli jednak czas na przerwę (11:00 - 11:30), a następnie serię wystąpień (11:30 – 14:00), podczas których poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące tematyki konferencji.

W tych bezprecedensowych czasach, kiedy granica między światem rzeczywistym a wirtualnym zaciera się, inicjatywy takie jak ta konferencja są niezbędne do zrozumienia i wsparcia naszych dzieci w bezpiecznym nawigowaniu po cyfrowym oceanie.


Źródło: Urząd Wojewódzki w Białymstoku