Ponad sto czterdzieści tysięcy złotych to kwota przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku młodych białostoczan podczas tegorocznych wakacji. Miasto ogłosiło coroczny konkurs ofert. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 maja.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży można zgłaszać różne projekty na 2019 rok. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Budżet konkursu to 141 tys. 558 zł.

Wśród zgłoszonych projektów mogą znaleźć się półkolonie (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod okiem wychowawcy) oraz kolonie, biwaki i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobyty lub wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku). Trzeba je zrealizować między 22 czerwca a 31 sierpnia.

– Co roku organizujemy otwarte konkursy ofert na realizację zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Białegostoku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Zależy nam na tym, żeby młodzi białostoczanie mogli ciekawie i aktywnie spędzić czas w trakcie przerwy od szkolnych zajęć.

Ofertę należy sporządzić i złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Następnie trzeba ją dostarczyć w wersji papierowej do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Legionowa 7, pok. 118) do 27 maja.

W ubiegłym roku na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Białegostoku Miasto przeznaczyło w sumie ok. 200 tysięcy złotych.

Więcej szczegółów o konkursie znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl. Dodatkowe informacje można także uzyskać w Departamencie Edukacji pod nr tel. 85 869 6350.

Kamila Bogacewicz