Samorządowcy proszą premiera RP Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie. Niepokoją ich m.in. propozycje zmian w systemie podatkowym, które zmniejszą dochody samorządów. Tym samym ograniczą środki na realizację przedsięwzięć oczekiwanych przez mieszkańców.

Prośbę o spotkanie do premiera Mateusza Morawickiego skierowali szefowie sześciu korporacji samorządowych: Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich; Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich; Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich; Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP; Artur Tusiński, prezes Unii Miasteczek Polskich; Olgierd Geblewicz, prezes Związku Województw RP.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (…) uszczerbek w dochodach sektora finansów publicznych wyniesie około 10,5 mld zł. Tylko w jednostkach samorządu terytorialnego ubytek wpływów z podatku PIT to około 5,2 mld zł – czytamy w liście do premiera.

Jak podkreślają samorządowcy, zapowiedzi obniżki PIT zmniejszają obciążenia finansowe mieszkańców, ale jednocześnie ograniczają samorządom możliwości realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnych społeczności. Domagają się włączenia w prace nad zmianami w systemie podatkowym i uwzględnienia ich opinii.

Nie jesteśmy przeciwko obniżkom podatków, ale oczekujemy, że rząd zrekompensuje ubytki w budżetach samorządów – podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich.

W liście do szefa rządu samorządowcy zwracają także uwagę na zbyt niskie subwencje oświatowe, które nie pokrywają wzrostu kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

Liczymy na Pana pozytywną reakcję na naszą prośbę. Wynika ona ze wspólnej troski o finansowanie i funkcjonowanie samorządu, jako tej sfery publicznej naszego Państwa, która jest najbliżej obywateli Rzeczpospolitej – kończą swój list szefowie korporacji samorządowych.