Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Powiat sokólski – informacja z działań strażaków PSP i OSP związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

W chwili obecnej poza realizacją swoich zadań ustawowych czynnie wspomagają inne służby ratownicze w ich działaniach. Współpraca ta polega głównie na prowadzeniu kontroli sanitarnej oraz informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W dalszym ciągu kontynuowane są działania Państwowej Straży Pożarnej związane z prowadzeniem kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy. W okresie od 5 do 12 kwietnia 2020 roku skontrolowano ponad 2,5 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawie 100 pojazdami drogowymi do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy), ponad 2 tys. samochodów ciężarowych oraz 33 składami pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – 262 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 23.025 osób, które wjechały 4.461 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 10.928 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 163 składami pociągów towarowych.

Natomiast druhowie OSP Dąbrowa Białostocka patrolują dodatkowo teren miasta i gminy Dąbrowa Białostocka odtwarzając za pomocą urządzeń nagłośnieniowych pojazdu ratowniczego komunikaty zachęcające mieszkańców do pozostania w domu.

W dalszym ciągu wyznaczone jednostki OSP KSRG do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie sukcesywnie doposażają się w sprzęt zabezpieczający zakupiony przez samorządy gminne. Państwowa Straż Pożarna wspiera również w/w działania przekazując sukcesywnie pozyskiwane środki ochrony indywidualnej. Ponadto Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przekazała na wyposażenie jednostki OSP Olsza ozonator niezbędny przy dezynfekcji sprzętu, wozu bojowego oraz pomieszczeń remizy OSP.

Równocześnie nadal przekazuje się jednostkom ochotniczych straży pożarnych materiały edukacyjne do prowadzenia bieżących szkoleń w ramach samokształcenia kierowanego z zasad postępowania na wypadek dysponowania przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych i pomocniczych przy zagrożeniu koronawirusem. Przedmiotowe szkolenia pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy przez strażaków ochotników jak właściwie zabezpieczyć się i postępować w przypadku działań związanych z osobami podejrzanymi bądź zakażonymi koronawirusem. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce monitoruje również sposób prowadzenia szkoleń w jednostkach OSP i wspiera merytorycznie proces kształcenia.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz.
Zdjęcia: KP PSP Sokółka, UM i OSP Dąbrowa Białostocka.


Artykuły promocyjne

KWPSP Białystok:  								Powiat sokólski – informacja z działań strażaków PSP i OSP związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.