Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mońkach na 2 stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Ogłoszenie o naborze


KWPSP Białystok:  								Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mońkach