Urząd Wojewódzki w Białymstoku: Spotkania wojewody z samorządowcami z północnej części regionu
Podlaskie spotkania, które kształtują przyszłość regionu: Wojewoda Jacek Brzozowski w dialogu z samorządowcami.
  • Dialog wojewody z liderami lokalnymi w Suwałkach, Sejnach, i Puńsku.
  • Program Maluch+ oraz inicjatywy transgraniczne na czele rozmów.
  • Zaangażowanie społeczności lokalnej i mniejszości litewskiej w życie regionu.

W miniony weekend, samorządowcy z północnej części województwa podlaskiego mieli okazję do bezpośredniej wymiany zdań z wojewodą podlaskim Jackiem Brzozowskim. Spotkania te, odbywające się w Suwałkach, Sejnach i Puńsku, skupiły się na rozwijaniu współpracy między samorządami a rządem, oraz na omówieniu aktualnych wyzwań i możliwości rozwoju regionu. Istotną rolę w dyskusjach odegrały tematy związane z edukacją, infrastrukturą oraz wsparciem dla programu Maluch+.

W Suwałkach, obok prezydenta miasta Czesława Renkiewicza, w spotkaniach uczestniczyli również lokalni liderzy i przedstawiciele rządu. "Współpraca pomiędzy samorządami a Rządem RP to kluczowy element rozwoju każdej społeczności," podkreślił wojewoda. Rozmowy te koncentrowały się na wsparciu dla programu Maluch+, które jest nie tylko inwestycją w przyszłość najmłodszych, ale również wsparciem dla rodzin w regionie.

Spotkanie z samorządowcami w Sejnach, zorganizowane przez burmistrza Arkadiusza Nowalskiego, otworzyło nowe możliwości współpracy transgranicznej, dzięki zgłoszeniu akceptacji na utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny". To ważny krok ku integracji i pozyskiwaniu funduszy europejskich na rozwój lokalny.

Dialog w Puńsku miał wyjątkowy charakter, koncentrując się na integracji mniejszości litewskiej i zaangażowaniu społeczności lokalnej. Wojewoda Brzozowski podkreślił znaczenie kultywowania lokalnych tradycji oraz wsparcie dla inicjatyw społecznych, co jest dowodem na to, jak ważne są różnorodność i integracja dla dynamiki rozwoju regionalnego.

Te spotkania podkreślają, jak istotne jest budowanie mostów dialogu między rządem a samorządami. To właśnie dzięki takim inicjatywom możliwe jest tworzenie przestrzeni dla rozwoju, innowacji i integracji na szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym. Województwo podlaskie nieustannie dąży do tego, by być miejscem, gdzie dialog społeczny przekształca się w konkretne działania, wpływające na dobrobyt i rozwój całej społeczności.


Wg inf z: Urząd Wojewódzki w Białymstoku