Od piątku (9 lipca) jakość wody w rzece Supraśl uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Czy ma to wpływ na jakość wody w kranach białostoczan? Wodociągi Białostockie zapewniają, że ich odbiorcy nie mają powodu do obaw.

Powodem złego stanu wody w rzece Supraśl jest przedłużająca się fala upałów powodująca przyduchę, czyli brak tlenu w wodzie. Jest to zjawisko dość częste w czasie wysokich temperatur powietrza.

Wodociągi Białostockie informują, że na bieżąco dostosowują swoją technologię do tych trudnych warunków i stale zaopatrują swoich odbiorców w wodę o jakości spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dodatkowo służby Wodociągów Białostockich prowadzą ciągły monitoring jakości ujmowanej i uzdatnianej wody. Jakość wody w miejskiej sieci wodociągowej jest też regularnie nadzorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Dotychczas nie było żadnych sygnałów o przekroczeniach dopuszczalnych norm.

Źródło: Wodociągi Białostockie